IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
image
1
Aktive
image
1
Shpallje
image
1
Drejtues
image
1
Ekzekutive

Sesion informues për Programin e Formimit Fillesta…

Departamenti i Administratës Publike dhe Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim...

Shërbimi civil dhe nevoja për profesionistë

Video informuese për këdo që dëshiron t'i bashkohet Administratës Publike. Krahas...

Karta e qytetarit, takim konsultativ me të rinjtë

Pas miratimit nga Këshilli i Ministrave të projektvendimit për miratimin...

“Administrata që duam”, program i ri për energjizi…

Në datën 25 shtator në ambientet e Departamentit të Administratës...

ReSPA workshop njëditor për prezantimin e draft St…

Departamenti i Administratës Publike bashkë me Shkollën Rajonale të Administratës...

DAP video për Reformën në Administratën Publike

Departamenti i Administratës Publike, në bashkëpunim të ngushtë me delegacionin...

image
1
Pozicione
image
1
Aktive
image
1
Aplikimet
DHJETOR 2018
HMMEPSD
1
2
3

2021 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike, Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit


2021 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë Juridike, Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Komunikimit, në Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit


2024 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë,

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Projektit Antikorrupsion, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave në Fushën e Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë


2024 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë,

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Projektit Antikorrupsion, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave në Fushën e Drejtësisë, në Ministrinë e Drejtësisë


2026 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Këshillimit dhe Informacionit Bujqësor, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


2026 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 3.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Këshillimit dhe Informacionit Bujqësor, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Bujqësisë, Sigurisë Ushqimore dhe Zhvillimit Rural, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


2046 - Lëvizje paralele

Specialist i Studimeve në Fushën e Aviacionit Civil, në Sektorin e Planifikimit Strategjik, në Autoritetin e Aviacionit Civil - kategoria IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2008 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Programit të Cilësisë dhe Pastërtisë së Mjedisit, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Mjedisit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Mjedisit, në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Mjedisore/Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2049 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Asistencës Teknike, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2049 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Asistencës Teknike, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 3.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


4

2015 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 30.11.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.12.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Shkenca Kompjuterike/Shkenca Ekonomike". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional".


2016 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 4.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional


2017 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.12.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2020 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 4.12.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr, 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Navale/Navigacion". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


5

2041 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Promovimit dhe Qendra e Trajnimeve në Fushën e Pronësisë Industriale, në Drejtorinë e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme e Pronësisë Industriale


2050 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Institutit të Transportit


2060 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 5.12.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Departamentit të Shëndetit të Kafshëve, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë


6

2016 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 4.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional


2017 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 4.12.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2025 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2027 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2052 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 6.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit në Fushën e Naftës, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë


7

2020 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 4.12.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr, 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Navale/Navigacion". Niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2023 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 7.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2054 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit të Skemave Kombëtare, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 10:00, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2054 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit të Skemave Kombëtare, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 10:00, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2054 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit të Skemave Kombëtare, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 10:00, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2054 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 10:00, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2054 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 10:00, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2054 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 10:00, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2054 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 10:00, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2054 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Kontrollit IPARD, në Drejtorinë e Kontrollit, në Agjencinë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 7.12.2018, ora 10:00, në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


8
9
10
11

2023 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 7.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 12:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2025 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Shoqërore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2027 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 6.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2029 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2030 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Kimi Industriale". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


2062 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 10:00 në ambjentet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


2064 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Kontratave dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve të Përgjithshme, në Autoritetin e Aviacionit Civil - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 09:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2064 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Prokurimeve, në Drejtorinë e Koncesioneve, Prokurimeve dhe Partneriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale - kategoria: IV-a

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 09:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2067 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 11.12.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Komunikimit Strategjik të Mbrojtjes, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


12

2032 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 12.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Veterinarisë dhe Mirëqenies së Kafshëve, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Liçencave dhe Monitorimit, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


2032 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 12.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 12.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Veterinarisë dhe Mirëqenies së Kafshëve, në Drejtorinë e Derregullimit, Lejeve, Liçencave dhe Monitorimit, në Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural


13

2031 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2033 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


14

2029 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi Ushqimore/Teknologji Ushqimore/Inxhinieri Agroushqimore/Bioteknologji", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2030 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Kimi Industriale". Niveli minimal i diplomës "Master Shkencor".


2043 - Lëvizje paralele

Drejtor i Agjencisë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Elbasan - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.12.2018, ora 10:30 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Veterinari", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2043 - Lëvizje paralele

Drejtor i Agjencisë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Shkodër - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.12.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Veterinari", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2043 - Lëvizje paralele

Drejtor i Agjencisë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve Tiranë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Veterinari", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


15
16
17

2035 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Qendrës së Botimeve Zyrtare


2035 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Qendrës së Botimeve Zyrtare


2037 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Sistemit të Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut, në Drejtorinë e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit në Nivel Qendror


2037 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Sistemit të Informimit të Shpejtë dhe Mbikëqyrjes së Tregut, në Drejtorinë e Vlerësimit dhe Komunikimit të Riskut, në Autoritetin Kombëtar të Ushqimit në Nivel Qendror


2038 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit


2038 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit


2038 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit


2038 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Vlerësimit të Mjedisit, në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit


2039 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


2039 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


2039 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


2039 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programimit, Hartimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Programimit, Standardizimit dhe Harmonizimit të Akteve Rregullatore, në Drejtorinë e Përgjithshme Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Fushën e Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


2042 - Lëvizje paralele

Inspektor në Inspektoriatin Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 12:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Inxhinierike/Ekonomike/Juridike/Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2060 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Departamentit të Shëndetit të Kafshëve, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë


2060 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 17.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Departamentit të Shëndetit të Kafshëve, në Institutin e Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë


2069 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Ekonomike/Politike/Sociale/Histori/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Europiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2069 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikës së Sigurisë Evropiane, në Drejtorinë e Politikave NATO dhe BE, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Ekonomike/Politike/Sociale/Histori/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Europiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2069 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikës së Sigurisë Evropiane, në Drejtorinë e Politikave NATO dhe BE, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Ekonomike/Politike/Sociale/Histori/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Europiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2069 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Komunikimit Strategjik të Mbrojtjes, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Ekonomike/Politike/Sociale/Histori/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Europiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2069 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikave me NATO, në Drejtorinë e Politikave NATO dhe BE, në Drejtorinë e Përgjthshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Ekonomike/Politike/Sociale/Histori/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Europiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2069 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Politikës me Jashtë, në Drejtorinë e Politikave NATO dhe BE, në Drejtorinë e Përgjthshme të Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes - Kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Ekonomike/Politike/Sociale/Histori/Marrëdhënie Ndërkombëtare/Studime Europiane", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2071 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit të Transporteve dhe Infrastrukturës, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit të Transportit, Infrastrukturës dhe Zhvillimit, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Infrastrukturës dhe Territorit, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë


2072 - Lëvizje paralele

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Përgatitjes dhe Fizibilitetit të Projekteve në Fushën e Industrisë dhe Energjisë, në Drejtorinë e Konceptimit dhe Fizibilitetit të Projekteve të Industrisë dhe Energjisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë


18

2031 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Sociale/Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2033 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 13.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2036 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Matematike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2034 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2044 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2045 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Biologji", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


19

2058 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 19.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjeve Vendore, në Ministrinë e Brendshme


2058 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 19.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Drejtorisë së Politikave dhe Strategjive të Rendit dhe Sigurisë Publike, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave të Rendit, Sigurisë Publike dhe Çështjeve Vendore, në Ministrinë e Brendshme


2057 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 19.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Partneritetit Publik Privat në Fushën e Energjisë, në Drejtorinë e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë


2057 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 19.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 19.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Partneritetit Publik Privat në Fushën e Energjisë, në Drejtorinë e Partneritetit Publik Privat në Fushën e Infrastrukturës dhe Energjisë, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe të Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë


20

2050 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Institutit të Transportit


2050 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtor i Institutit të Transportit


2051 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Asistencës Teknike, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


2051 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Asistencës Teknike, në Drejtorinë e Përzgjedhjes dhe Aprovimit të Projekteve, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


2052 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit në Fushën e Naftës, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë


2052 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit në Fushën e Naftës, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Hidrokarbureve, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë


2053 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontabilitetit, në Drejtorinë e Financës, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


2053 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 20.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Kontabilitetit, në Drejtorinë e Financës, në Agjencinë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave)


2049 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2074 - Lëvizje paralele

Drejtor i Zyrës Vendore të Shërbimit të Provës Pogradec - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Drejtorë Rajonalë të Shërbimit të Provës Tropojë, Sarandë, Përmet, Pukë, Pogradec, Krujë - Lloji i diplomës "Psikologji/Punë Sociale/Sociologji/Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


21

2036 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Matematike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2034 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Agronomike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2041 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Promovimit dhe Qendra e Trajnimeve në Fushën e Pronësisë Industriale, në Drejtorinë e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme e Pronësisë Industriale


2041 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 21.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Promovimit dhe Qendra e Trajnimeve në Fushën e Pronësisë Industriale, në Drejtorinë e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme e Pronësisë Industriale


2044 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018, ora 11:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Kimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2045 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 18.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Universitetit Politeknik të Tiranës, Blv "Dëshmorët e Kombit", Sheshi "Nënë Tereza", nr. 4, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Biologji", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2046 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2048 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2059 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Autorizimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Autorizimit të Pagesave, në Agjencinë Për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Bujqësore/Inxhinierike/Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2059 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Autorizimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Autorizimit të Pagesave, në Agjencinë Për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Bujqësore/Inxhinierike/Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2059 - Lëvizje paralele

Inspektor në Sektorin e Autorizimit të Pagesave IPARD, në Drejtorinë e Autorizimit të Pagesave, në Agjencinë Për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural (Agjencia e Pagesave) - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 21.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike/Bujqësore/Inxhinierike/Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


22
23
24

2046 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Politike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2048 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 21.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Inxhinieri Ndërtimi", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2049 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 20.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2055 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtues i Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse


2055 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 24.12.2018, ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Drejtues i Sekretariatit të Nismës për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse


2061 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit për Burimet e Rinovueshme dhe Efiçencën Energjetike, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë


2061 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Programeve të Zhvillimit për Burimet e Rinovueshme dhe Efiçencën Energjetike, në Drejtorinë e Programeve të Zhvillimit në Fushën e Energjisë dhe Efiçencën e Energjisë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë


2067 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Komunikimit Strategjik të Mbrojtjes, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


2067 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018., ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Komunikimit Strategjik të Mbrojtjes, në Drejtorinë e Monitorimit dhe Jetësimit të Prioriteteve, në Drejtorinë e Përgjithshme e Politikave të Mbrojtjes, në Ministrinë e Mbrojtjes


2063 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve, në Drejtorinë e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale


2063 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 24.12.2018., ora 14:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018., ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr 31, Tiranë

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Koordinimit, Analizës dhe Raportimeve, në Drejtorinë e Koordinimit, Promovimit, Trajnimeve dhe Analizës, në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë Industriale


2080 - Lëvizje paralele

Jurist në Avokaturën e Shtetit - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 15:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


2081 - Lëvizje paralele

Specialist në Sektorin e Menaxhimit të Prokurimeve, në Drejtorinë për Zbatimin e Projekteve të Bankës Botërore dhe Donatorëve të Tjerë, në Drejtorinë e Përgjithshme të Financimeve dhe Kontraktimeve për Fondet e BE-së, BB-së dhe Donatorëve të Tjerë - kategoria: III-b

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24.12.2018, ora 15:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


25
26

2054 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 26.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2062 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 26.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


2062 - Ngritje në detyrë

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 26.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


2062 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 26.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


2062 - Pranim nga jashtë shërbimit civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 26.12.2018, ora 13:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 26.12.2018, ora 13:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

e mesme dhe e ulët drejtuese

Përgjegjës i Sektorit të Ankesave Administrative dhe Gjyqësore, në Drejtorinë e Mirëadministrimit të Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve, në Drejtorinë e Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse, në Ministrinë e Mbrojtjes


2068 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 26.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


27

2064 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.1.2019, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2065 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 27.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 4.1.2019, ora 11:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Juridike/Ekonomike", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


28

2054 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 26.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Ekonomike/Shkenca Juridike/Shkenca Bujqësore/Shkenca Inxhinierike/Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Profesional"


2068 - Pranim në shërbimin civil

A. Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 26.12.2018, ora 14:30 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 28.12.2018, ora 10:00 në ambientet e Shkollës Shqiptare të Administratës Publike, Blv "Zhan D'Ark", Nr. 31, Tiranë.

Ekzekutive

Lloji i diplomës "Shkenca Natyrore", niveli minimal i diplomës "Master Shkencor"


29
30
31
Evente të organizuara nga Departamenti i Administratës Publike

Misioni

Departamenti i Administratës Publike ka për qëllim sigurimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.

Pozicione Vakante

Ligjor Jurist është nëpunësi i cili praktikon ligjin, jep këshillime ligjore, harton dokumenta ligjore, përfaqëson institucionin përpara autoriteteve administrative apo gjyqësore të të gjitha shkallëve, me qëllim mbrojtjen e interesave të organit publik.
Ekonomist Ekonomist është një specialist në fushën ekonomike. Ai kryen kërkime, monitoron të dhëna, analizon informacionin dhe përgatit raporte ose plane për të zgjidhur probleme ekonomike dhe menaxheriale si edhe zhvillon modele për të analizuar, shpjeguar dhe parashikuar sjelljet ekonomike. Ai ofron këshillime për institucionin, grupet e interesit dhe qeverinë për të formuluar zgjidhje për problemet ekonomike të së tashmes ose ato që mund të shfaqen në të ardhmen.
Tekonologji Specialistët e Informatikës dhe të teknologjisë, mbështesin veprimtarinë ditore, operojnë dhe monitorojnë sistemet e informatikës dhe të teknologjisë së informacionit, sistemet periferike, hardware, software dhe paisjet kompjuterike për të siguruar një performancë optimale dhe për të indetifikuar çdo problem në sistemet kompjuterike.
Shkenca shoqërore Specialistët e burimeve njerëzore marrin pjesë në planifikimin, drejtimin dhe koordinimin e politikave që kanë të bëjnë me personelin, me procesin e hartimit të përshkrimeve të punës, me mbështetjen e procesit të rekrutimit, lëvizjes paralele apo ngritjes në detyrë deri në emërimin përfundimtar të nëpunësve civilë, me vlerësimin e vendeve/pozicioneve të punës, me vlerësimin e performancës së nëpunësit si edhe me funksionimin e regjistrit kombëtar të nëpunësve në shërbimin civil.

 Njoftime

Ju mund te shenoni emrin tuaj dhe adresen e email per te marre njoftimet e fundit nga Departamenti i Administrates Publike


info@dap.gov.al

+355 4 2250488

+355 4 2235937

Adresa

Këshilli i Ministrave
Departamenti i Administratës Publike
Bulevardi Dëshmorët e Kombit
Bulevardi "Dëshmorët e Kombit"
Nr. 1
Sheshi "Nënë Tereza"
Tiranë
Tiranë