IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Një nga aktivitetet e EURALIUS lidhet me menaxhimin e burimeve njerëzore në Ministrinë e Drejtësisë. Njerëzit më të mirëkualifikuar, të aftë për detyra të veçanta duhet të punojnë në shërbimin civil. Aktiviteti përfshin një vështrim në përshkrimet e punës, kriteret e rekrutimit dhe procedurat e transferimit. Aktualisht kjo detyrë menaxhohet kryesisht nga Departamenti i Administratës Publike. Emërimi dhe trasferimi i stafit si dhe zbatimi i ligjit të ri për Nënpunësit Civilë pritet të jenë në përputhje me standartet e Bashkimit Evropian.

Shefi i Misionit EURALIUS, Dr Rainer Deville u takua me Drejtoreshën e Departamentit të Administratës Publike, Znj. Albana Koçiu. EURALIUS do të ndihmojë me procedurat e ardhshme të rekrutimit gjatë muajit Mars-Maj dhe nga Qershori në vijim mund ti bashkohet ndihmës për të vlerësuar përshkrimet e punës, transferimin ose opsionet e karrierës të stafit të cilët punojnë në Ministrinë e Drejtësisë.

www.euralius.eu/sq