IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike në bashkëpunim me projektin e financuar nga BE, “Bursa për Nëpunësit e Rinj Civilë” dhe Shkollën Shqiptare të Administratës Publike, zhvilluan në datën 7 qershor një tryezë diskutimi me temë “Partneriteti me Shkollat Europiane të Administratës Publike”. 

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues të shkollave më prestigjioze të administratës publike nga vendet e Bashkimit Evropian, si ajo e Irlandës, Francës, Rumanisë, Belgjikës, Bullgarisë dhe Kroacisë, të cilët paraqitën programet e trajnimit dhe metodat e përdorura për zhvillimin e aftësive profesionale të punonjësve të administratës së tyre.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte krijimi i partneritetit dhe bashkëpunimit me shkolla të ndryshme të administratës publike nga vendet e Bashkimit Europian për ciklet e ardhshme të trajnimit në plan afat-gjatë, nëpërmjet të cilit do të mund të sigurohet trajnimi i nëpunësve civilë për të përgatitur administratën në sfidat e procesit të integrimit. 

Gjatë fjalës së saj, Drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu, theksoi rëndësinë e performancës së punonjësve të administratës publike. “Njësitë e burimeve njerëzore në institucione kanë rolin e tyre të padiskutueshëm në gjithë procesin e vlerësimit të performancës, në përqëndrimin për rritjen e kapaciteteve, për ofrimin e mjediseve të punës së përshtatshme, për motivimin dhe angazhimin e punonjësve publikë”- u shpreh ajo.

Më herët, qeveria shqiptare, me mbështetjen e Bashkimit Evropian nisën zbatimin e një skeme të re trajnimi për nëpunësit e rinj civilë, ku një grup prej 15 punonjësish nga institucionet qendrore u përzgjodhën për të qenë pjesë e fazës së parë të pilotimit.