IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Fushatë informuese për Kodin e Ri të Procedurave Administrative

Zbatimi i Kodit të ri të Proçedurave Administrative mbetet një nga prioritetet kyç të reformës në Administratën Publike, i vlerësuar si i tillë edhe në Progres Raportin e KE.

Në këtë kuadër Departamenti i Administratës Publike dhe Ministria e Drejtësisë, së bashku me Projektin e Binjakëzimit “Mbështetje për Reformën e Shërbimit Civil në Shqipëri”, projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe i zbatuar nga Qeveria franceze dhe italiane, do të ndërmarrin një fushatë informueses me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë publikë.

Në fokus të një sërë aktivitetesh që do të zhvillohen përgjatë gjithë javës 22-26 shkurt 2016 do të jetë informimi i pjesëmarrësve mbi risitë dhe ndryshimet që ka sjellë Kodi i Ri i Procedurave Administrative.

Aktivitetet do të organizohen me pjesëmarrjen e disa prej institucioneve kryesore në rajonet e Tiranës, Durrësit dhe Vlorës, sipas rendit të mëposhtëm:

  • E hënë, 22 shkurt 2016 në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë. Grupi i synuar do të jenë punonjësit e administratës publike qëndore.
  • E martë, 23 shkurt 2016 me Dhomën e Avokatisë. Grupi i synuar do të jenë avokatët.
  • E mërkurë, 24 shkurt 2016 në mjediset e Shkollës së Magjistraturës. Grupi i synuar do të jenë profesorët dhe studentët.
  • E enjte, 25 shkurt 2016 në ambientin e Universitetit “Aleksandër Moisiu”- Fakulteti Juridik. Grupi i synuar do të jenë profesorët dhe studenët e fakultetit të Durrësit, si dhe institucionet e qeverisjes vendore. 
  • E premte, 26 shkurt 2016, në ambientet e Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”. Grupi i synuar do të jenë profesorët dhe studentët e fakultetit juridik të Vlorës si dhe institucionet e qeverisjes vendore.

Projekti “Mbështetje për Reformën e Shërbimit Civil në Shqipëri” filloi aktivitetin në maj 2015. Synimi i projektit është mbështetja e Qeverisë shqiptare në procesin e forcimit të qeverisjes dhe efiçencës në sektorin publik. Projekti, midis të tjerave, synon të mbështesë procesin e zbatimit të Kodit të Ri të Procedurave Administrative dhe të ngrejë standarted e administratës shqiptare në nivelet e kërkuara nga Bashkimi Europian.