Fushatë informuese për Kodin e Ri të Procedurave Administrative

Zbatimi i Kodit të ri të Proçedurave Administrative mbetet një nga prioritetet kyç të reformës në Administratën Publike, i vlerësuar si i tillë edhe në Progres Raportin e KE.

Në këtë kuadër Departamenti i Administratës Publike dhe Ministria e Drejtësisë, së bashku me Projektin e Binjakëzimit “Mbështetje për Reformën e Shërbimit Civil në Shqipëri”, projekt i financuar nga Bashkimi Europian dhe i zbatuar nga Qeveria franceze dhe italiane, do të ndërmarrin një fushatë informueses me pjesëmarrjen e aktorëve kryesorë publikë.

Në fokus të një sërë aktivitetesh që do të zhvillohen përgjatë gjithë javës 22-26 shkurt 2016 do të jetë informimi i pjesëmarrësve mbi risitë dhe ndryshimet që ka sjellë Kodi i Ri i Procedurave Administrative.

Aktivitetet do të organizohen me pjesëmarrjen e disa prej institucioneve kryesore në rajonet e Tiranës, Durrësit dhe Vlorës, sipas rendit të mëposhtëm:

  • E hënë, 22 shkurt 2016 në ambientet e Ministrisë së Drejtësisë. Grupi i synuar do të jenë punonjësit e administratës publike qëndore.
  • E martë, 23 shkurt 2016 me Dhomën e Avokatisë. Grupi i synuar do të jenë avokatët.
  • E mërkurë, 24 shkurt 2016 në mjediset e Shkollës së Magjistraturës. Grupi i synuar do të jenë profesorët dhe studentët.
  • E enjte, 25 shkurt 2016 në ambientin e Universitetit “Aleksandër Moisiu”- Fakulteti Juridik. Grupi i synuar do të jenë profesorët dhe studenët e fakultetit të Durrësit, si dhe institucionet e qeverisjes vendore. 
  • E premte, 26 shkurt 2016, në ambientet e Universitetit të Vlorës “Ismail Qemali”. Grupi i synuar do të jenë profesorët dhe studentët e fakultetit juridik të Vlorës si dhe institucionet e qeverisjes vendore.

Projekti “Mbështetje për Reformën e Shërbimit Civil në Shqipëri” filloi aktivitetin në maj 2015. Synimi i projektit është mbështetja e Qeverisë shqiptare në procesin e forcimit të qeverisjes dhe efiçencës në sektorin publik. Projekti, midis të tjerave, synon të mbështesë procesin e zbatimit të Kodit të Ri të Procedurave Administrative dhe të ngrejë standarted e administratës shqiptare në nivelet e kërkuara nga Bashkimi Europian.