IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në një intervistë për emisionin “Pasdite në Top Channel”, drejtori i Departamentit të Administratës Publike znj. Albana Koçiu, bashkë me Drejtorin e Bashkëpunimit në delegacionin e Bashkimit Europian në Tiranë, z. Mario Mariani, folën për rëndësinë e reformës në administratën publike. 

Pyetjes se çfarë është bërë deri tani për përmirësimin e shërbimeve publike, znj. Koçiu iu përgjigj se: "Administrata publike gjatë këtyre katër viteve të fundit ka patur mbështetje të vazhdueshme nga Bashkimi Europian në procesin e transformimit sa i përket  performancës së punonjësve publikë dhe mënyrës se si ata ofrojnë shërbime tek qytetarët". 

Për znj. Koçiu, administrata duhet të jetë e formuar profesionalisht dhe e aftë për t'u përgjigjur në kohë, duhet të njohë mirë procedurat administrative e për këtë arsye vëmendje të vazhdueshme ka patur trajnimi dhe formimi profesional i punonjësve të administratës. 

Z. Mario Mariani theksoi rëndësinë e kësaj reforme, pasi kjo reformë do t’a përafrojë shtetin shqiptar me standardet dhe kërkesat e Bashkimit Europian. 

“Qytetarët shqiptar meritojnë shërbime me cilësi të lartë dhe për këtë duhen vënë në zbatim politika të programeve të BE-së, siç i zbaton deri më tani çdo shtetas i Bashkimit Europian”,- tha ai. 

Z. Mariani foli për rrjetet e bashkëpunimit mes administratave të vendeve të Ballkanit, gjithashtu dhe për projektin e BE-së, për trajnimin e 15 nëpunësve civilë shqiptarë në Shkollën Kombëtare të Administratës në Francë.

Gjatë intervistës u fol dhe për procedurën e aplikimit online, për t’u bërë pjesë e shërbimit civil nëpërmjet Departamentit të Administratës Publike, për trajnimet që ofron Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA) si dhe për projektet e financuara nga Bashkimi Europian, të cilat shërbejnë për të përfituar njohuri dhe eksperienca të reja pune në administratë.