IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 25 shtator në ambientet e Departamentit të Administratës Publike, në praninë e partnerëve ndërkombëtarë dhe zëvendësministrave, u prezantua nisma më e re e qeverisë shqiptare, programi “Administrata që duam”. Kjo nismë është një program masash dhe aktivitetesh konkrete për energjizimin e administratës, pasi synon rritjen e kapaciteteve, krijimin e një fryme të fortë ekipi për punonjës të motivuar dhe të angazhuar në punë.

Fokusi kryesor i këtij takimi ishte prezantimi i aktiviteteve që do të ndërmarrë administrate publike me qëllim orientimin e përpjekjeve të administratës publike drejt prioriteteve dhe vizionit qeverisës, rritjen e aftësive dhe kapaciteve profesionale të nëpunësve publikë, motivimin dhe angazhimin e tyre si dhe rritjen e ndërveprimit dhe bashkëpunimit ndër-institucional.

Gjatë prezantimit, Drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu, i vlerësoi si shumë të rëndësishme përpjekjet e përbashkëta të deritanishme që lidhen me Reformën në Administratën Publike, një nga pesë prioritetet kyçe të kërkuara për hapjen e negociatave të pranimit në Bashkimin Europian, ndaj edhe pjesë e këtij takimi ishin mbështetësit kryesorë, roli dhe kontributi i të cilëve vlerësohet si element kyç në zbatimin e reformës.