IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Pas miratimit nga Këshilli i Ministrave të projektvendimit për miratimin e “Kartës së të drejtave të qytetarit për përfitimin e shërbimeve publike”, në 4 shtator u zhvillua një takim konsultativ me të rinjtë për të shpjeguar përmbajtjen e kësaj karte. 

Karta e qytetarit përshkruan në detaje të drejtën e informimit, të drejtën e ruajtjes së informacionit, të drejtën për të marrë shërbim në mënyrë transparente, të drejtën e tërheqjes nga kërkesa, të drejtën e konsultës përpara se të bëjnë një shërbim, të drejtën për trajtim të barabartë në ofrimin e shërbimeve publike etj.

Në aktivitet ishin të pranishëm Zëvendëskryeministrja, znj. Senida Mesi, Drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu dhe Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA), z. Lorin Ymeri. 

“Miratimi i kartës së qytetarit nëpërmjet këtij projektvendimi, synon të përmirësojë cilësinë dhe efektivitetin e ofrimit të shërbimeve publike, duke siguruar një bazë të drejtash, të cilat i përfiton çdo qytetar apo biznes, që është pjesë e procedurave të ofrimit të shërbimit nga ana e institucioneve të administratës shtetërore”- tha gjatë fjalës së saj zv.kryeministrja znj. Mesi.

Në takim u diskutuan gjithashtu mundësitë e përmirësimit të punës së përditshme, ndryshimi apo përmirësimi i procedurave administrative në raport me qytetarin, ofrimi i shërbimeve më të mira, më cilësore dhe në kohë të shkurtër për qytetarët etj, e të gjitha këto kërkojnë punonjës të aftë e të përkushtuar të cilët duhet të trajnohen periodikisht. 

“Është ndërmarrë një program masiv, ku deri në muajin dhjetor synohet trajnimi i rreth 2 mijë punonjësve që shërbejnë në sportelet e administratës publike. Ata do t'i nënshtrohen trajnimeve për përmirësimin e sjelljes dhe mënyrën e komunikimit ndaj qytetarit në sportele dhe zyra” - theksoi znj. Koçiu.