IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike bashkë me Shkollën Rajonale të Administratës Publike (ReSPA) zhvilluan në datën 17 shtator workshopin njëditor për prezantimin e “Draft Strategjisë ReSPA 2019-2024”. 

Në workshop merrnin pjesë përfaqësues të ReSPA-s, si dhe ekspertë të nivelit teknik nga Departamenti i Administratës Publike, institucione të tjera shtetërore dhe delegacioni i Bashkimit Europian në Tiranë të cilët punojnë për implementimin e kësaj strategjie në administratën publike. 

Në takim u diskutua strategjia e re e ReSPA-s, e cila ndihmon në ri-përcaktimin e vizionit organizativ të vetë shkollës si dhe të vendeve anëtare të saj. Përgatitja e dokumentit strategjik është bazuar mbi 6 fushat horizontale të ReSPA-s mbështetur në Parimet e Administratës Publike si dhe strategjitë e secilit vend anëtar.

Përmirësimi i cilësisë dhe llogaridhënies në administratë, rritja e profesionalizmit dhe transparencës në rekrutimin e punonjësve, forcimi i kapaciteteve në administratën publike, trajnimet e nëpunësve civilë, paanësia politike dhe transparenca në rekrutimin e punonjësve për të përmirësuar më tej planin e punës në këtë strategji, ishin disa nga çështjet kryesore për të cilat u konsultuan pjesëmarrësit në workshopin e zhvilluar në ambientet e DAP.