IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike, në bashkëpunim të ngushtë me delegacionin e Bashkimit Europian në Tiranë, publikoi në muajin shtator videon, e cila është pjesë e një serie dokumentari në kuadër të Reformës së Administratës Publike.

Në video shpjegohet informatizimi i procesit të aplikimeve për pozicionet në shërbimin civil, shpallja e vendeve vakante dhe procedura e rekrutimit online, procedura e pranimit të kandidatëve etj. 

Dëshira për t’i shërbyer qytetarit me profesionalizëm, trajnimet e ofruara nga shkollat më prestigjioze në botë, përfshirja në projekte të ndryshme të BE-së, lëvizjet paralele, ngritjet në detyrë, janë disa nga mundësitë që ofron administrata publike e që evidentohen në këtë video.  

Departamenti i Administratës Publike është duke punuar për një administratë publike të standardeve evropiane, duke përmirësuar mekanizmat e përfshirjes së të rinjve në administratën publike

me punonjës të përkushtuar në shërbim të qytetarit.

Videoja e plotë në linkun më poshtë:

https://www.facebook.com/DepartamentiAdministratesPublikeDAP/videos/259644648015285/