IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 14 dhjetor u zhvillua takimi për lançimin e projektit IPA 2014. Në takim merrnin pjesë zëvendëskryeministrja, znj. Senida Mesi,  shefi i bashkëpunimit pranë Delegacionit të BE në Tiranë, z. Stephen Stork, drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu, drejtori i PAI (Public Administration International), z. Slava Gromlyuk, ekspertë dhe menaxherë të burimeve njerëzore të institucioneve qendrore dhe të varësisë.

 

Në fjalën e saj përshëndetëse, znj. Koçiu theksoi rëndësinë e këtij projekti në kuadër të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore dhe fuqizimit të institucioneve publike.

 

Projekti ka në fokus reformën në strukturën e pagave, përcaktimin e kritereve të performancës së punonjësve dhe institucioneve, krijimin e një sistemi të unifikuar të burimeve njerëzore për të gjithë administratën publike qendrore dhe lokale, përforcimin e rolit monitorues të Departamentit të Administratës Publike, si dhe hartimin e kurrikulave të trajnimit të Shkollës Shqiptare të Administratës Publike (ASPA).

  

Projekti “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike” i cili financohet nga fondet IPA 2014 do të zgjasë 30 muaj. Si çdo projekt shumë i rëndësishëm, Bashkimi Europian është mbështetësi kryesor në rrugën drejt reformave dhe integrimit të Shqipërisë.