IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike priti në datën 12 dhjetor delegacionin nga Departamenti i Administrimit të Shërbimit Civil të Ministrisë së Administratës Publike të Republikës së Kosovës. 

Gjatë takimit u diskutua për kuadrin ligjor lidhur me rekrutimin online në shërbimin civil, ku delegacioni kosovar shprehu interes për hapat në të cilat kalon ky proces. Përfaqësuesit u informuan për mekanizmat që përdor DAP në fazën e paraseleksionimit të kandidatëve, pozicioneve të ndryshme me kritere të veçanta, testimet elektronike me shkrim të barkoduara etj. 

Gjithashtu, ata u njohën dhe me sistemin i cili menaxhon informacionin e burimeve njerëzore, HRMIS (Human Resources Management Information System). Me interes ishte dhe tema për menaxhimin e trajnimeve në administratën publike për rritjen e kapaciteteve të nëpunësve civilë. 

Takime të tilla, të ndarjes së praktikave më të mira fuqizojnë më tej marrëdhënien bashkëpunuese mes dy administratave respektive.