IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike dhe Shkolla e Magjistraturës, në bashkëpunim me EURALIUS V zhvilluan më datë 18 dhjetor një sesion informues për nëpunësit, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të juristëve në administratën publike për rolin dhe pozicionin e magjistratit në Republikën e Shqipërisë. 

Në panel ishin të ftuar, z. Sokol Sadushi, drejtori i Shkollës së Magjistraturës, z. Idlir Peçi, ekspert pranë misionit EURALIUS V, z. Dashamir Kore, pedagog i brendshëm, znj. Albana Koçiu, Drejtor i Departamentit të Administratës Publike dhe znj. Arjeta Lika, kandidat për magjistrat.

Aktiviteti kishte në fokus njohjen e nëpunësve të administratës publike me profesion jurist, me procedurën dhe modalitetet e rekrutimit dhe Programin e Formimit Fillestar të kandidatëve për magjistratë.

Gjatë fjalës përshëndetëse, drejtori i DAP, znj. Koçiu vlerësoi se juristët në administratën publike janë një kontigjent me cilësi të lartë profesionale, kontribues në hartimin e legjislacionit, ndjekës të procedurave gjyqësore në të gjitha gjykatat administrative, civile dhe penale.

Interesi për këtë sesion informues ishte tejet i lartë, ku nëpërmjet pyetjeve dhe diskutimeve të ndryshme të pranishmit folën mbi sugjerimet, komentet dhe sfidat në formimin që kërkon kjo shkollë.