IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

Komisioni Evropian publikoi në 29 maj raportin vjetor për Shqipërinë. Në raport, KE vlerëson ecurinë e reformës në administratën publike duke theksuar se kjo reformë ka vijuar të ketë objektiv rritjen e profesionalizmit dhe transparencën në proceduarat e rekrutimit të punonjësve për shërbimin civil si dhe përmirësimin në ofrimin e shërbimeve publike. 

Ndër të tjera, në raport veçohet përpjekja për forcimin e politikëbërjes duke forcuar strukturat koordinuese dhe vendosjen e një kuadri rregullator për vlerësimin e këtyre politikave.

Komisioni Evropian në raportin vjetor për vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshi Shqipërinë, rekomandon hapjen e negociatave për Shqipërinë dhe Maqedoninë “në sajë të përparimit të arritur, duke ruajtur dhe thelluar hovin aktual të reformave”. 

Kjo është hera e tretë që Komisioni Evropian i rekomandon Parlamentit Evropian dhe Këshillit Evropian hapjen e negociatave me Shqipërinë. 

Gjetjet kryesore të Raportit 2019, përfshijnë: situatën politike; reformën zgjedhore; reformën në drejtësi; luftën kundër krimit të organizuar, luftën kundër korrupsionit; ekonominë; emigracionin; lirinë e shprehjes dhe pronës.