IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në 24 qershor në mjediset e Departamentit të Administratës Publike u organizua aktiviteti “ReSPA Open Day”. Takimi kishte për qëllim informimin e anëtarëve të grupeve të punës të Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA) për planin e ri të aktiviteteve të parashikuara për t'u zhvilluar gjatë 2019-ës dhe 2020-ës. 

Përfaqësues të Shkollës Rajonale të Administratës Publike prezantuan programin e punës në vijim, rekomandimet, sfidat dhe mundësitë e bashkëpunimit mes vendeve anëtare të ReSPA. Pjesëmarrësit ndanë komentet dhe sugjerimet e tyre, të cilat do të shërbejnë në zhvillimin e aktiviteteve të ardhshme brenda grupeve të punës.

ReSPA do të vazhdojë të kontribuojë me mbështetjen e Komisionit Evropian tek vendet anëtare të saj, për rritjen e koordinimit dhe sinergjisë në drejtim të sfidave të reformimit të administratave të vendeve të Ballkanit Perëndimor.