IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 24 – 26 qershor, Departamenti i Administratës Publike mori pjesë në forumin dedikuar shërbimeve publike, organizuar nga Kombet e Bashkuara. Forumi me temë “Lidhja e ofrimit të shërbimeve, menaxhimit të cilësisë dhe rolit të udhëheqjes: përvojat dhe mësimet e përfituara nga Ballkani Perëndimor, Gjeorgjia dhe Azerbajxhani” u mbajt në Baku.

Gjatë forumit, Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA), si një nga partnerët kryesor organizoi   workshop-in me temë  – “Arritja e objektivave të një zhvillimi të qëndrueshëm, nëpërmjet shpërndarjes së shërbimeve efektive, transformimit inovativ dhe institucioneve të përgjegjshme.”

Në workshop, vendet anëtare të ReSPA, Mali i Zi, Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia e Veriut dhe Serbia diskutuan rreth sfidave të institucioneve publike për transformimin inovativ, efektiv dhe në kohë të ofrimit të shërbimeve nëpërmjet parimeve të transparencës dhe llogaridhënies.

DAP foli për përmirësimin e administratës publike në ofrimin e shërbimeve publike, trajnimet e kryera për punonjësit që ofrojnë shërbim të drejtpërdrejtë te qytetari, etj.