IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në kuadër të projektit IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike”, në mjediset e Departamentit të Administratës Publike, në datën 29 korrik u zhvillua takimi i tretë i Komitetit Drejtues me përfaqësues nga BE dhe institucione të këtij projekti.

Gjatë takimit, grupi i ekspertëve theksoi rëndësinë e bashkëpunimit dhe koordinimit, për një implementim sa më të suksesshëm të këtij projekti në institucionet qendrore sa i përket:

- Reformës së pagave; 

- Vlerësimit të performancës;

- Përshkrimeve të punës;

- Rritjes së kapaciteteve nëpërmjet trajnimeve, etj.

Në mbledhje u diskutua për ecurinë pozitive të projektit dhe aktivitetet e zhvilluara gjatë periudhës prill – korrik 2019.