IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 19 shtator Departamenti i Administratës Publike zhvilloi takimin e 4-t të Rrjetit Profesional të Burimeve Njerëzore.

Bashkë me profesionistët e Burimeve Njerëzore në administratën publike dhe ekspertë ndërkombëtarë u diskutua mbi:

- Përmirësimin e përshkrimeve të punës dhe rregullores së institucioneve;

- Hapat që ndiqen për të realizuar proceset e punës;

- Vlerësimin e rezultateve në punë;

- Platformën e integruar administrata.al.

Këto procese do të shoqërohen dhe me hartimin e manualeve të dedikuara për të udhëzuar nëpunësit e burimeve njerëzore për ndjekjen e tyre.

Çdo ditë, një hap më shumë drejt përmirësimit të mëtejshëm të administratës, që nëpunësit publikë të jenë të qartë mbi rolet dhe detyrat e tyre të përditshme në shërbim të qytetarit.