IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike zhvilloi në datën 4 korrik takimin e 4-t të grupit tematik për shërbimin civil dhe Strategjinë Ndërsektoriale për Reformën në Administratën Publike. Në takim merrnin pjesë përfaqësues të institucioneve qendrore, përfaqësues të delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë si dhe përfaqësues të shoqërisë civile. 

Në takim u diskutua për ecurinë e planit të aktiviteteve për periudhën 2018 - 2020 të SNRAP duke raportuar në lidhje me aktivitetet e zbatuara deri në muajin korrik si dhe shtrirjen e kuadrit strategjik të Reformës së Administratës Publike.

SNRAP shërben si instrument planifikimi dhe monitorimi me qëllim krijimin e një administratë të qëndrueshme dhe të aftë për të përballuar sfidat e zhvillimit të vendit dhe prioritetet e anëtarësimit në BE. Organizimi i takimeve të tilla me qëllim evidentimin e progresit të SNRAP dhe sfidave të hasura gjatë implementimit është i një rëndësie të veçantë.