IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike nëpërmjet videove të ndryshme të publikuara në rrjetin social facebook, informoi për pozicionet e lira bazuar në llojin e diplomës si dhe shpërndarjen e tyre sipas qyteteve. 

Çdo student ekselent i diplomuar nga viti 2015 e në vijim me mesatare 9.00-10.00, mundën të aplikonin deri në 20 shtator 2019.

Fituesit përfitojnë nga kjo nismë një përvojë pune 1 vjeçare, por gjithashtu ju jepet shansi të konfirmojnë pozicionet e tyre të punës duke kapërcyer mungesën e eksperiencës gjatë fazës së rekrutimit me konkurs.