IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datën 3 shtator Departamenti i Administratës Publike njoftoi thirrjen e dytë për punësimin e ekselentëve në administratën shtetërore. Thirrja për shprehjen e interesit u publikua në platformën punetembare.al dhe faqen zyrtare të DAP.

Çdo ekselent që ka përfunduar studimet me mesatare 9 ose 10 nga viti 2015 e në vijim, mund të regjistrohet  dhe të aplikojë për 219 pozicionet vakante duke ngarkuar online të gjithë dokumentacionin e nevojshëm.

Në njoftimin e thirrjes së publikuar në platformën "punetembare.al" janë përcaktuar afatet e aplikimit si dhe metodologjia e përzgjedhjes së pozicionit të punës.

Punësimi i ekselentëve në administratën shtetërore nisi në kuadër të Paktit për Universitetin.