IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
Event

Konferenca rajonale "Dialogu për Partneritet për Qeverisje të Hapur në Ballkanin perëndimor 2015", e inicuar nga Ministrja e Shtetit për Inovacionin dhe Administratën Publike, Milena Harito dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim nisi punimet e saj me sesionin hapës.

Në këtë konferencë të Partneritetit për Qeverisje të Hapur (Open Government Partnership, ose shkurt OGP), e cila është e para që zhvillohet në rajonin e Ballkanit perëndimor marrin pjesë Përfaqësues të nivelit të lartë nga qeveritë dhe parlamentet e Ballkanit Perëndimor, përfaqësues të lartë të ambasadave të BE dhe SHBA në Tiranë, përfaqësues të organizatave të Shoqërisë Civile që punojnë në PQH nga të gjitha vendet e rajonit, ekipet e koordinimit të OGP nga qeveritë e Ballkanit Perëndimor, të cilat tashmë punojnë në zbatimin e OGP në nivel kombëtar, etj.

Ndër sesionet e organizuara ishe edhe "Përmirësimi i shërbimeve publike", konceptuar në formën e pyetje-përgjigje ku pjesëmarrësve në sallë iu dha mundësia për t’i drejtuar pyetje panelit në lidhje me aksesibilitetn në shërbimet publike, efikasitetin dhe transparencën.