IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

 

Shkolla e Magjistraturës në bashkëpunim me EURALIUS V organizojnë më datë 10 dhjetor 2019, ora 15:00 – 17:00, në mjediset e Europe House, aktivitet informues për nëpunësit e administratës publike, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të juristëve në administratën publike për rolin dhe pozicionin e magjistratit në Republikën e Shqipërisë. Aktiviteti ka për synim njohjen e nëpunësve me procedurën dhe modalitetet e rekrutimit dhe Programin e Formimit Fillestar të kandidatëve për magjistratë dhe kandidatëve për këshilltarë dhe ndihmës ligjor.

Ftesa vlen për të gjithë nëpunësit e institucioneve të administratës publike (përfshirë institucionet e varësisë) të cilët plotësojnë kriteret e mëposhtme:

- Të zotërojnë një diplomë të nivelit “Master i Shkencave” në Drejtësi

- Të kenë të paktën tre vjet përvojë profesionale në administratën publike

 Lutemi konfirmimin e pjesëmarrjes tuaj në adresën This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., brenda datës 06.12.2019