IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) fton kandidatët e interesuar të aplikojnë për pozicionin vakant Menaxher i Operacioneve dhe Financave. Kandidatët të dërgojnë CV-në e tyre me referenca si dhe dokumentet shoqëruese të skanuara në adresën: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Data e fundit e aplikimit është 6 Korrik 2020.

Për më shumë informacion lidhur me shpalljen dhe kriteret e kualifikimit klikoni në linkun e mëposhtëm: 

https://www.respaweb.eu/0/tenders/167/vacancy-announcement--operations-and-finance-manager?fbclid=IwAR2dlRMsnat7Fhy3vEgK27gZusDK_ZThbMVTt5PHjwLsne3UbFOwhjKNYFE 

Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) është një organizatë ndërkombëtare e krijuar si një iniciativë e përbashkët e Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor për të forcuar bashkëpunimin rajonal në reformat e administratës publike dhe Integrimin Evropian të anëtarëve të saj, ndër të cilët dhe Shqipëria.