IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Për herë të parë në Ballkanin Perëndimor, Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) dhe OECD/SIGMA sjellin nismën “Çmimet e Administratës Publike”. 

Nëpërmjet saj synohet nxjerrja në pah e përpjekjeve të qeverive që avancojnë, promovojnë dhe mbështesin mjetet dhe sistemet inovative, efektive, gjithëpërfshirëse dhe të adaptueshme në administratat publike të Ballkanit Perëndimor, për të përballuar situata të jashtëzakonshme.

Kush mund të aplikojë dhe si? Si do të kryhet procesi i vlerësimit? Afatet kohore dhe gjithçka tjetër i gjeni këtu:

https://www.respaweb.eu/0/news/351/public-administration-awards-2020-in-the-western-balkans-call-open