IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Reforma e administratës publike, risitë e sektorit publik, menaxhimi i burimeve njerëzore dhe rekrutimi i nëpunësve civilë ishin disa nga temat e vizitës së punës në Riga, Letoni ku morën pjesë përfaqësues të DAP dhe administratës shtetërore.

Pjesëmarrësit ndanë përvojën e tyre me disa prej përfaqësuesve të institucioneve publike të Letonisë, ku patën mundësi të mësonin më shumë rreth koordinimit të autoriteteve letoneze në punën e tyre dhe procesin e vendimmarrjes brenda institucioneve të BE-së.

Shkëmbimi i eksperiencave të tilla janë vlerë e shtuar për administratën shtetërore shqiptare. Vizita u organizua nga ReSPA (Regional School of  Public Administration) në datat 20 - 21 nëntor.