IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Zhvillimet e fundit dhe përpjekjet e Departamentit të Administratës Publike në reformimin, përmirësimin dhe modernizimin e administratës publike ishin disa nga çështjet kryesore gjatë intervistës së drejtorit të DAP për emisionin radiofonik “Individi dhe shoqëria” në Radio Tirana.

Znj. Albana Koçiu theksoi rëndësinë e zhvillimit të një administrate publike që siguron shërbime me cilësi për qytetarin, por edhe thjeshtimin e procedurave administrative falë teknologjive inovative apo platformave të ndryshme elektronike që funksionojnë sot në Shqipëri.

Znj. Koçiu ftoi të rinjtë të bëhen pjesë e procedurave të rekrutimit që kryen Departamenti i Administratës Publike, pasi edhe për këtë vit përveç kategorive të tjera, vetëm për pozicionin specialist do të shpallen 668 vende vakante.