IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në vijim të implementimit të projektit “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike”, financuar nga fondet IPA 2014, diskutuam me përfaqësues të KMSHC-së mbi setin e

përbashkët të indikatorëve të cilët mundësojnë të dhëna të sakta mbi progresin e reformës në administratën publike, në drejtim të mirëmenaxhimit të burimeve njerëzore.

DAP dhe KMSHC do të ofrojnë mbështetje edhe për institucionet e tjera që angazhimi i tyre të jetë maksimal në hedhjen e të dhënave në 12 modulet e platformës dedikuar tërësisht administratës, "administrata.al". 

Takimi u zhvillua në datën 15 janar në ambientet e Departamentit të Administratës Publike.