IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Ecuria e aktiviteteve të zhvilluara deri në muajin shkurt dhe ndjekja e hapave të mëtejshme e projektit  “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike” ishin çështjet kryesore të diskutuara në takimin e 5-të të Komitetit Drejtues. 

Në kuadër të reformës së pagave, vlerësimit të performancës, përshkrimeve të punës, rritjes së kapaciteteve nëpërmjet trajnimeve, ekspertët vlerësuan koordinimin dhe bashkëpunimin me institucionet qendrore përgjatë muajve të fundit. 

Në takimin e datës 18 shkurt në DAP, merrnin pjesë grupi i ekspertëve të projektit, përfaqësues të ministrive të përfshira në projekt etj.