IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Rishikimi i përshkrimeve të punës për secilin pozicion për të gjitha ministritë e linjës është një ndër aktivitetet që do të vazhdojë intensivisht përgjatë tre muajve në vijim. Procesi përfshin analizën dhe përmirësimin e përshkrimeve të punës për çdo pozicion pune në të gjitha ministritë e linjës, në bashkëpunim 

të ngushtë me nëpunësit civilë përkatës. Ky proces do të realizohet me mbështetjen e projektit “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” financuar nga fondet IPA 2014.

DAP së bashku me ekspertët e projektit është angazhuar maksimalisht që procesi të ecë me ritme sa më të shpejta, me qëllim finalizimin në kohë të këtij aktiviteti të parashikuar nga projekti.