IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Prezantimi i metodologjisë së re dhe rritja e ndërgjegjësimit sa i takon rëndësisë së këtyre proceseve për matjen e progresit të institucioneve të administratës publike në rajon në reformat që ndërmerr vendi, ishte qëllimi kryesor i workshopit dyditor organizuar nga ReSPA. 

Në aktivitetin e mbajtur në Budva, Mal i Zi, morën pjesë përfaqësues të të gjitha niveleve drejtuese nga rajoni, me fokus të veçantë fushën e politikëbërjes dhe integrimin evropian, si prioritete për secilin nga vendet e ballkanit perëndimor. Departamenti i Administratës Publike u përfaqësua nga nëpunës të nivelit ekzekutiv dhe të mesëm drejtues.