IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Një nga qëllimet kryesore të Shkollës Rajonale të Administratës Publike (ReSPA) është organizimi i aktiviteteve për shkëmbimin e praktikave më të mira të administratave të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Gjashtë vendet anëtare të ReSPA-s kanë koordinatorët përkatës të cilët luajnë rol shumë të rëndësishëm në zbatimin e planit të aktiviteteve që parashikohen gjatë vitit.   

Takimi i radhës i koordinatorëve u zhvillua në Beçiç të Malit të Zi.

Koordinatori për Shqipërinë, znj. Arvena Deda, përfaqësuese e Departamentit të Administratës Publike mori pjesë në takimin që u zhvillua në datat 26 – 27 shkurt.

Pjesëmarrësit shkëmbyen përvojat mes administratave respektive, por gjithashtu diskutuan dhe për sfidat e rekomandimet e dhëna në studimet rajonale që publikon ReSPA.