IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Pas evidentimit të rasteve të para me virusin COVID- 19 në Shqipëri dhe masave parandaluese të ndërmarra nga qeveria, Departamenti i Administratës Publike, pezulloi të gjitha procedurat e rekrutimit në shërbimin civil gjatë muajit mars.

Nisur nga situata e pazakontë, DAP vijoi punën për dizenjimin e zgjidhjeve dhe metodave teknologjike për të përshtatur platforma online në funksion të zhvillimit të procedurave të konkurrimit, duke respekuar masat parandaluese.

Ndërkohë, DAP nëpërmjet njoftimeve zyrtare informoi të interesuarit për rivendosjen në afat për të gjitha shpalljet përkatëse të publikuara, për të cilat do të vijojë normalisht me zhvillimin e procedurave të konkurrimit në shërbimin civil, sapo të hiqen masat parandaluese.