IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Departamenti i Administratës Publike gjatë muajit prill zhvilloi për herë të parë procedura rekrutimi tërësisht online, që nga testimi me shkrim e deri tek intervista me gojë. Përdorimi i teknologjisë së informacionit ishte hapi i duhur për të zhvilluar më tej procedurat e mbetura pezull si pasojë e masave për COVID-19.

Një proces të tillë sfidues, Drejtoria e Programeve të Reformës në Administratën Publike pranë Departamentit, e lehtësoi nëpërmjet zgjidhjeve të platformave teknologjike duke zhvilluar me sukses,  4 procedura rekrutimi online me rreth 19 pozicione.

Për realizimin e këtij procesi inovativ për administratën u trajnuan posaçërisht 10 punonjës të DAP, 5 ekspertë të fushës dhe 6 punonjës të institucioneve, pjesë e Komisionit të Vlerësimit të Procedurave.

Testimi dhe intervistat online u mbështetën në 2 udhëzime të reja, hartuar nga DAP, ku shpjegohet në mënyrë të detajuar çdo hap që duhet të ndjekë kandidati i cili merr pjesë në konkurs. 2 udhëzimet mund t'i gjeni në www.dap.gov.al.