IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

DAP finalizoi raportin vjetor të monitorimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike (SNRAP) për vitin 2019. 

Gjetjet e raportit janë inkurajuese, 85% e të gjitha nën- aktiviteteve janë në zbatim. Raporti i vitit 2019 u shoqërua me një format të ri më tërheqës për prezantimin e të dhënave që nxjerrin në pah progresin e arritur për secilin objektiv.

Arritjet e SNRAP shërbejnë si bazë për vlerësimin e Kontratës Sektoriale të Reformës së Administratës Publike.

Departamenti i Administratës Publike është institucioni që monitoron zbatimin e ecurisë së Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës në Administratën Publike (SNRAP). 

Për më shumë informacione mbi raportin informohu në www.dap.gov.al.