IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Misioni i vlerësimit nisi në 21 prill takimin e parë për zbatimin e Kontratës Sektoriale të Reformës në Administratën Publike. Qëllimi i kësaj kontrate (mbështetje buxhetore e BE) është të ndihmojë qeverinë shqiptare në rritjen e transparencës dhe efektivitetit të administratës publike, me fokus nevojat e qytetarëve dhe biznesit. 

Kjo kontratë e cila përbëhet nga 10 indikatorë, që prej 2016-ës monitorohet çdo vit nga një grup ekspertësh të pavarur, të kontraktuar nga Bashkimi Evropian. 

Në takimin e realizuar nëpërmjet platformave online merrnin pjesë përfaqësues nga delegacioni i BE-së, ekspertët e pavarur dhe ekipi i Departamentit të Administratës Publike.

Misioni që do të vlerësojë arritjet e çdo indikatori, bashkë me rekomandimet përkatëse pritet të përfundojë në muajin maj.