IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Ekipi i projektit "Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike" përgatiti draftin e parë të një manuali, i cili synon të mbulojë tërësisht kuadrin ligjor dhe rregullator të shërbimit civil. 

Në manualin "Për Zbatimin e Ligjit të Shërbimit Civil" shpjegohen në mënyrë të detajuar të gjitha proceset e menaxhimit të burimeve njerëzore. 

Manuali do të shërbejë si një mjet mbështetës si për menaxherët ashtu edhe për njësitë e burimeve njerëzore të administratës publike. 

Drafti i është prezantuar tashmë Departamentit të Administratës Publike për diskutim dhe miratimi i tij do të realizohet në muajt në vijim.

562 PËRSHKRIME PUNE TË PËRFUNDUARA

Gjatë këtij muaji janë rishikuar 240 përshkrime pune, duke e çuar numrin total në 562 përshkrime për 11 sisteme ministrore. 

Ky proces përfshin analizën, përmirësimin dhe unifikimin e përshkrimeve të punës për pozicione të njëjta në të gjitha ministritë e linjës. 

Në vijim të përpjekjeve për të finalizuar këtë proces me sukses, DAP i ka kushtuar vëmendje të veçantë komunikimeve online mes ekspertëve dhe përfaqësuesve të ministrive.