IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Së shpejti çdo institucion do të ketë manual të dedikuar për proceset e punës. 

Pas miratimit të metodologjisë për hartimin e manualit të proceseve të punës, ekipi i projektit dhe DAP vijuan në prill komunikimin online me ministritë e linjës për draftin e parë të manualit të proceseve të punës.

Dokumenti do të përmbajë funksionet themelore për 20 procese të përbashkëta (horizontale) si burimet njerëzore, drejtoritë juridike, njësitë e integrimit evropian etj, në insitucionet e administratës publike.