IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Sfidat dhe pasojat e situatës së COVID-19 në menaxhimin e burimeve njerëzore në administratat e vendeve të Ballkanit Perëndimor, ishte qëllimi i takimit online që zhvilloi SIGMA në datën 28 prill.

Në këtë takim të rëndësishëm merrnin pjesë Drejtori i DAP, znj. Albana Koçiu, përfaqësues të delegacioneve europiane në rajon, si dhe përfaqësues të administratave respektive të rajonit. 

Drejtori i DAP ndau eksperiencën e zhvillimit të procedurave të rekrutimit edhe gjatë periudhës së pazakontë, ku shpjegoi mënyrën se si DAP po zhvillon konkurse online, që nga testimi me shkrim e deri tek intervista me gojë. Pjesëmarrësit në takim treguan interes për këtë eksperiencë të veçantë si dhe informacione më të detajuara mbi zhvillimin e këtyre procedurave.

Ndër çështjet më kryesore që u diskutuan ishin: problematikat e hasura me telekomunikacionin dhe zgjidhjet e  administratave publike të rajonit; ndikimi i masave parandaluese në sektorin publik; përgatitja për rikthimin në vendin e punës;  etj.

SIGMA - Support for Improvement in Governance and Management, është një nismë e përbashkët e Organizatës për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik (OECD) dhe Bashkimit Evropian që mbështet reformën në administratën publike.