IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Për shkak të situatës së pandemisë Shkolla Rajonale e Administratës Publike njoftoi gjatë muajit prill se shumica e aktiviteteve do të zhvillohen online. ReSPA lançoi platformën e bashkëpunimit me vendet e Ballkanit Perëndimor ku bën pjesë edhe Shqipëria. 

Aktivitetet, takimet, workshopet dhe dokumentet e mbetura pezull do të diskutohen online nëpërmjet kësaj platforme me qëllim respektimin e masave për parandalimin e virusit COVID- 19. Disa nga aktivitetet të cilat pritet të zhvillohen online janë:

Përgatitja e Manualit “Si të bëhet rekrutimi bazuar në meritokraci” në Ballkanin Perëndimor;

Udhëzime për mënyrën e kryerjes së vlerësimit të performancës;

Përgatitja për dokumentin analitik për koordinimin e politikave etj.

Për më shumë info mund të klikoni në faqen zyrtare të ReSPA, www.respaweb.eu.