IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Për respektimin e kushteve të reja për ruajtjen e shëndetit dhe mbajtjes së distancës sociale në periudhën e pandemisë, punonjësit e administratës shtetërore do të kombinojnë punën në ambientet e institucionit dhe nga distanca.

Departamenti i Administratës Publike miratoi në muajin maj rregulloren tip e cila përcakton qartë mënyrën e organizimit të punës në distancë dhe nga zyra për punonjësit e administratës shtetërore. Më pas, rregullorja i'u dërgua institucioneve të administratës shtetërore me qëllim përshtatjen dhe unifikimin e saj në përputhje me specifikat e llojin e përgjegjësive.

Për rregulloren e plotë kliko këtu: