IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në 11 maj mbaroi me sukses misioni i vlerësimit për Kontratën e Reformës Sektoriale në Administratën Publike për vitin 2019.

Ekspertët e kontraktuar nga Bashkimi Evropian vlerësuan pozitivisht ecurinë e indikatorëve të shërbimit civil të cilët kanë përmbushur targetin për 2019.

Qëllimi i kësaj kontrate (mbështetje buxhetore e BE) është të ndihmojë qeverinë shqiptare në rritjen e transparencës dhe efektivitetit të administratës publike, me fokus nevojat e qytetarëve dhe biznesit.