IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Komiteti Drejtues i Projektit IPA 2014 zhvilloi online mbledhjen e tij të gjashtë.

DAP bashkë me ekspertët shqiptarë dhe të huaj, përfaqësues të Bashkimit Evropian dhe ministrive të linjës diskutuan në këtë mbledhje për sfidat e organizimit të punës nga distanca, hapat pozitivë dhe arritjet e deritanishme të projektit.

Në mbledhjen e zhvilluar më 8 maj, u vlerësua pozitivisht përkushtimi i të gjithë aktorëve të projektit, si dhe ecuria me ritme të shpejta të punës edhe pse në kohë pandemie.