IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Pavarësisht kushteve të vështira për shkak të pandemisë, projekti IPA 2014 "Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në administratën publike" ka vijuar punën normalisht.

Gjatë muajit qershor, progres është bërë lidhur me disa nga aktivitetet kyçe të planifikuara si: manuali i proceseve të punës, manuali i kodit të procedurave administrative, modeli i kostos etj. Komunikimi me grupet e punës ka vijuar sërish nëpërmjet platformave online, nga ku janë zhvilluar rreth 12 takime.

Tashmë, draft-manualet e sipërpëmendura janë drejt finalizimit nga ana e projektit, e më pas do t'i prezantohen Departamentit të Administratës Publike për diskutim si dhe miratimet e tyre do të realizohen në muajt në vijim.