IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Së shpejti nëpunësit civil të Burimeve Njerëzore të administratës shtetërore do të zhvillojnë trajnimin online për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil. Stafi i DAP zhvilloi gjatë muajit janar një takim përgatitor ku prezantoi disa prej çështjeve "hot-topics" që do të përfshihen në këtë trajnim.

Trajnimi do të zgjasë për rreth 8 javë dhe do të zhvillohet nga DAP së bashku me ekspertët e ekipit të projektit IPA 2014 “Zbatimi i reformës së shërbimit civil në administratën publike”.

Përpara çdo trajnimi, ekspertët do të shpërndajnë një anketë ku nëpërmjet saj do të mbledhin informacione, dhe gjetjet e tyre do i përshtasin në diskutimet e radhës.

Trajnimi do të jetë praktik dhe do të prekë tematika dhe çështje konkrete me të cilat njësitë e burimeve njerëzore ndeshen çdo ditë gjatë punës së tyre.