IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Ekspertët e projektit IPA 2014 bashkë me DAP nisën në muajin shkurt ciklin e trajnimeve online për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil për punonjësit e burimeve njerëzore të institucioneve të administratës shtetërore.

 

Seancat e trajnimit do të zhvillohen çdo të martë dhe të mërkurë dhe do të zgjasin për 8 javë. Gjatë këtij muaji fokusi i trajnimit ishin procesi/procedurat e rekrutimit ne shërbimin civil, ku përfshihen fazat e pranimit, lëvizja paralele dhe ngritja në detyrë në shërbimin civil.

 

Këto seanca trajnimi do të shërbejnë për përvetësimin e të gjitha hapave dhe procesve të punës, pasi bazohen në situata/çështje/problematika konkrete me të cilat nëpunësit e burimeve njerëzore hasen çdo ditë gjatë punës së tyre.