IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Mbi 100 nëpunës të administratës publike përfunduan ciklin 2 mujor të trajnimeve online që u zhvilluan në kuadër të “Zbatimit të Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” dedikuar legjislacionit të shërbimit civil - menaxhimi i burimeve njerëzore. Disa nga temat kryesore të trajtuara gjatë trajnimit:

-          Rekrutimi në shërbimin civil;

-          Pezullimi dhe lirimi në shërbimin civil;

-          Ristrukturimi dhe transferimi në shërbimin civil;

-          Procedura disiplinore në shërbimin civil dhe ekzekutimi i vendimeve gjyqësore;

-          Vlerësimi i performancës dhe vlerësimi i pozicioneve të punës në shërbimin civil etj.

Ky cikël trajnimesh si pjesë e rëndësishme e aktiviteteve të projektit IPA 2014 “Zbatimi i Reformës së Shërbimit Civil në Administratën Publike” përgjatë muajve shkurt dhe mars, shërbeu si një mundësi shumë e mirë, pasi përfshirja e pjesëmarrësve me pyetje dhe diskutime të ndryshme rreth temave apo çështjeve të caktuara ishte për t’u vlerësuar.

Në fund të trajnimit pjesëmarrësit u pajisën me çertifikatë.