IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Në datat 11 - 12 mars, Shkolla Rajonale e Administratës Publike (ReSPA) zhvilloi seminarin rajonal dedikuar vlerësimit të Politikave Publike për vendet e Ballkanit Perëndimor. Në seminarin dyditor të zhvilluar online morën pjesë dhe përfaqësues të Departamentit të Administratës Publike.

Diskutimet e pjesemarrësve u fokusuan rreth zhvillimeve të fundit në kuadër të vlerësimit të politikave publike si:

-          Përmbajtja dhe proceset e vlerësimit të politikave apo strategjive (vlerësimi afatmesëm kundrejt vlerësimit përfundimtar);

-          Teknikat e hartimit të një vlerësimi, si dhe ndarja e praktikave të mira ndërkombëtare mbi këto aspekte;

-          Sfidat kryesore të hasura gjatë vlerësimit ku përfshihet: përvoja, aftësitë analitike, koordinimi dhe bashkëpunimi etj.

Koordinimi i politikave publike është një nga temat që ReSPA e konsideron shumë të rëndësishme, prandaj dhe ka zhvilluar një studim gjithëpërfshirës i cili do të publikohet së shpejti në faqen e tyre zyrtare, respaweb.eu