IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English

Më 17 qershor drejtori i Departamentit të Administratës Publike, znj. Albana Koçiu mori pjesë në Workshopin për Përgjegjësinë Menaxheriale si pjesë e Menaxhimit dhe Kontrollit të Brendshëm. 

Në këtë takim të organizuar nga SIGMA ku merrnin pjesë edhe përfaqësues nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë së Shqipërisë u diskutua mbi rëndësinë e përgjegjësisë menaxheriale si një element thelbësor drejt një administratë publike të përgjegjshme dhe eficiente. 

Gjatë takimit u ndanë eksperiencat e menaxhimit në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, po ashtu dhe situata në Shqipëri, ku drejtori i DAP vlerësoi se ka ende punë në këtë drejtim.