IDENTIFIKOHU

“Nepunesit Civil” ne kuptim te ketij ligji jane ata nepunes te institucioneve te administrates publike te nivelit qendror apo vendor, te cilet ushtrojne autoritetin publik, ne detyra te natyres drejtuese, organizuese, mbikqyrese apo ekzekutuese, percaktuar sipas nenit 11 te ligjit te Statusit te Nepunesit Civil

Hyr Trajnime Pyetje per Trajnim Regjistrohuni
Regjistrohu/Profil  
Albanian English
Nëpunësi Civil: Çelësi i Suksesit për një Administratë Evropiane
Ftesë e hapur për të mësuar mbi procedurat e rekrutimit

Në 4 prill 2016, në ambientet e fakultetit të Shkencave Sociale do të organizohet një aktivitet për vlerësimin e progresit të arritur në procesin e rekrutimit në administratën publike.